قیمت لحظه ای مس

برای کسب اطلاعات بیشتر از طریق دکمه زیر با کارشناسان برق و صنعت کمال در ارتباط باشید.

قیمت پایانی 3 ماهه (با یک روز تاخیر)
قیمت مس (1402/06/05)
قیمت پایه: 8274.50
0.41% رشد
قیمت مس (1402/06/07)
قیمت پایه: 8422.50
0.30% رشد
Previous
Next