استاندارد رنگ بندی کابل

استاندارد رنگ بندی کابل

یک‌لحظه تصور کنید که همه کابل‌ها و سیم‌ها یک‌رنگ بودند؛ این‌گونه برق‌کارها و افراد تعمیرکار نمی‌توانستند نوع کابل را به‌درستی تشخیص داده و با یک اشتباه می‌تواند فاجعه بزرگی رخ دهد. همین دلیل باعث شده تا کابل‌ها در رنگ‌بندی‌های مختلفی تولید شوند و هر نوع کابل رنگ مخصوص خودش را داشته باشد. این‌گونه شما می‌توانید […]