کابلشو بی متال

کابلشو بی متال

یکی از مهم‌ترین مواردی که در انتقال جریان برق باید مورد توجه قرار گیرد، کیفیت مناسب اتصالات است. در گذشته سیم‌های برق را به هم پیچیده و توسط چسب برق به هم متصل می‌کردند. کابلشو یکی از تجهیزات مهم و کاربردی است که به صورت ایمن این اتصالات را برقرار می‌کند. کابلشو انواع مختلفی دارد […]